Giá lúa gạo hôm nay ngày 19/7/2023. Giá gạo xuất khẩu tăng.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 19/7/2023 tiếp tục có sự điều chỉnh tăng tại ...

Giá lúa gạo hôm nay ngày 18/7/2023. Gạo xuất khẩu tăng.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 18/7/2023 có sự điều chỉnh tăng giá về mặt ...

Giá lúa gạo hôm nay ngày 17/7/2023. Mức giá giữ sự ổn định.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 17/7/2023 có sự duy trì ổn định hơn so ...

Giá lúa gạo hôm nay ngày 14/7/2023. Giá gạo tăng 500 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 14/7/2023 có sự điều chỉnh tăng khoảng 50 – ...

Giá lúa gạo hôm nay ngày 13/7/2023. Giá gạo quay đầu giảm.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 13/7/2023 có sự điều chỉnh giảm đối với mặt ...

Giá lúa gạo hôm nay ngày 12/7/2023. Giá gạo giảm, lúa tăng giá.

Giá lúa hôm nay ngày 12/7/2023 vẫn tiếp tục biến động trái chiều giữa mặt ...

Giá lúa gạo hôm nay ngày 11/7/2023. Lúa Hè thu tăng 100 vnđ/kg.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 11/7/2023 có sự biến động trái chiều với thị ...

Giá lúa gạo hôm nay ngày 10/7/2023. Lúa Hè Thu có mức giá cao.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 10/7/2023 duy trì ổn định tại các thị trường ...

Giá lúa gạo hôm nay ngày 9/7/2023. Tổng kết giá lúa gạo.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 9/7/2023 có sự duy trì ổn định với các ...

Giá lúa gạo hôm nay ngày 8/7/2023: Có nhiều biến động.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 8/7/2023 ở thị trường nội địa có sự điều ...