Chúng tối ưu tiên thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng. Hãy thanh toán tiền cho giao hàng của chúng tôi. Bạn cũng có thể chuyển khoản cho số tài khoản:
Ngân hàng Techcombank – 19030420915011 – Nguyễn Hùng Cường